Nowości dla młozieży

Nowości dla młozieży

Bądź cool


Wypadki drogowe - wzrasta ich częstotliwość .

Odszkodowania powypadkowe


Polskie drogi są w dalszym ciągu jednymi z najniebezpieczniejszych w Unii Europejskiej. Pomimo zmniejszającej się liczby kolizji, wciąż jest ich wiele. Co zrobić, jeśli samemu jest się uczestnikiem wypadku drogowego ? Oczywiście, oprócz działań na miejscu zdarzenia, dochodzi kwestia odszkodowań komunikacyjnych. Mowa tu o możliwych rekompensatach za utratę zdrowia, czy odszkodowania za koszty poniesione w związku z opieką medyczną. Przebywanie w np. kętrzyńskim szpitalu, konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, utracone dochody z powodu niezdolności do pracy, czy inne koszty powiązane z opieką medyczną i rehabilitacją mogą poważnie nadwyrężyć osobiste finanse. Istnieje wiele opcji upominania się o stosowne roszczenia, które zapisane są w kodeksie cywilnym. Zwykle, to firma ubezpieczeniowa, która jest ubezpieczycielem kierowcy, który spowodował wypadek wypłaca wyrównanie kosztów, które zaistniały w związku z wypadkiem. Może tu chodzić utratę zdrowia, uszkodzenie samochodu ofiary czy wyrównanie strat finansowych np. z tytułu niezdolności do pracy. Kluczowe w procesie odszkodowawczym jest staranne udokumentowanie pełnej, bądź częściowej niezdolności do wykonywania pracy, jak też udowodnienie poniesienia strat finansowych w związku z utratą dochodów. Należy pamiętać, iż pieniądze wypłacane na rzecz poszkodowanego, są kwotami wyrównawczymi. Może się o nie starać każda ofiara wypadku, przed upływem trzech lat od wypadku. Jeśli mówimy o zdarzeniu, w którym uczestnicy doznali poważnych obrażeń, lub ponieśli śmierć, o odszkodowanie Kętrzyn można ubiegać się przed upływem 20 lat. Osoby, które doznały szkody bądź obrażeń w skutek kolizji drogowej, mogą samodzielnie kontaktować się z firmą ubezpieczeniową, która ubezpiecza sprawcę kolizji, albo może to zrobić za nich pełnomocnik do spraw odszkodowań. Prawo wprost wskazuje, iż firma ubezpieczeniowa ma obowiązek by dokonać wypłaty odszkodowania Kętrzyn w terminie 30 dni od momentu, w którym dane roszczenie zostało zgłoszone. W wypadkach, gdy zakład ubezpieczeń z określonego powodu nie ma możliwości wypłaty w ciągu wskazanych powyżej trzydziestu dni, jest on zobowiązany do pisemnego wytłumaczenia źródeł takiej sytuacji.

Przeczytaj również w kategorii: Odszkodowania powypadkowe

Wypadki drogowe - wzrasta ich częstotliwość .
Odszkodowania powypadkowe
Polskie drogi są w dalszym ciągu jednymi z najniebezpieczniejszych w Unii Europejskiej. Pomimo zmniejszającej się liczby kolizji, wciąż jest ich...
Pokrzywdzeni w wypadkach samochodowych coraz częściej powierzają analizę swoich spraw kancelariom prawnym.
Odszkodowania powypadkowe
W województwie podkarpackim, od jakiegoś czasu, ma miejsce coraz większa ilość zdarzeń drogowych. Zbyt często mają miejsca potrącenia osób ...