Wpisy SEO

Wpisy SEO

artykuły reklamowe


przerażone podniesieniem kosztów ich funkcjonowania

Aktualności i media


Polski Rząd planuje podwyżki kosztów energii elektrycznej prawie o czterdzieści procent. Tak duża podwyżka będzie miała wpływ na wzrost kosztów produkcji różnych produktów. Będzie to miało wpływ również na działalność sp. z o.o. także s.a. a prawo energetyczne nie ma nic z tym wspólnego.
Zwiększenie cen energii elektrycznej wpłynie na wzrost cen dla mieszkańców. Powinniśmy się więc mieć na uwadze, że koszty funkcjonowania gospodarstwa domowego bardzo zostaną podwyższone. Z przykrością należy stwierdzić, że mieszkańcy Polski nie mają wpływu na te decyzje rządu.
Powinniśmy mieć również na uwadze, że to nie jedyne podwyżki, które mogą czekać obywateli i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Polski Ład, zakłada również zwiększenie opłat dla przedsiębiorców. W wielu przypadkach zwiększeniu ulegnie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Reasumując, podwyżka cen energii, składki zdrowotnej oraz zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników w dużym stopniu może wpłynąć na nasze funkcjonowanie.