Wpisy SEO

Wpisy SEO

artykuły reklamowe


Najnowszy wzór formularza VAT-26

Biznes i finanse


Przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do przestrzegania wielu przepisów obowiązujących w krajowym ustawodawstwie. Wymogi te zalicza się do prawa podatkowego oraz prawa spółek. Jednym z takich przepisów jest obowiązek zgłaszania organom skarbowym informacji w zakresie wykorzystywania pojazdów wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Od pierwszego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku uległ zmianie załącznik określający wzór formularza VAT-26, który powinien mieć zastosowanie do kosztów poniesionych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą po dniu 01 października 2021. Zobacz więcej na: prawo spółek handlowych

Przeczytaj również w kategorii: Biznes i finanse

Najnowszy wzór formularza VAT-26
Biznes i finanse
Przedsiębiorcy prowadzące