Nowości dla młozieży

Nowości dla młozieży

Bądź cool


Kredyty frankowe - co można zrobić ?

Prawo i podatki


W październiku Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł prawomocny wyrok w sprawie kredytu indeksowanego we Frankach Szwajcarskich udzielonego przez Getin Noble Bank. W tej sprawie pomocy frankowiczom Gdańsk udzielał radca prawny. Wyrok okazał się pomyślny dla kredytobiorców. Wyrok sądu wskazuje na kolejną, trzecią drogę rozumowania w tym przypadku. Obok wyroku o pełnej nieważności kredytu we Frankach Szwajcarskich i potraktowania kredytu, jako zobowiązania w złotówkach ze stawką procentową LIBOR, zachodzi trzecia możliwość – otóż, możliwe jest przeliczenie kredytu, jako kredytu w złotówkach bez oprocentowania. Mowa o sprawie odwołania od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie gdzie w pierwszej instancji kredytobiorcy domagali się zasądzenia całych rat w PLN i CHF oraz o ustalenie nieważności umowy. Sąd podjął decyzję o oddaleniu roszczenia o kwotę w Polskich Złotych, gdyż jego kwota była mniejsza niż kwota przyznanego kredytu w złotówkach. Jednocześnie zasądził roszczenie we Frankach Szwajcarskich, i zasądził nieważność umowy. Kredytobiorcy zrezygnowali z składania apelacji w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego roszczeń w złotówkach. Bank z kolei, przedłożył apelację od wyroku nieważności kredytu i od wyroku roszczenia w walucie Franka Szwajcarskiego. Tym też zajął się Sąd Apelacyjny w Warszawie. Biorąc pod uwagę wszystkie zarzuty w opisanej sprawie, Sąd zasądził, iż kredytobiorcy wygrali sprawę w 68%. Sąd Apelacyjny przypominając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku w tzw. polskiej sprawie frankowej zasądził, że zobowiązania kredytowego nie można uzupełniać kursem rynkowym bądź kursem średnim. Z tego względu też tak ważna jest pomoc frankowiczom. Dodatkowo, mechanizm indeksacji, jako narażający kredytobiorcę na ryzyko kursowe w stopniu nieograniczonym, jest nieprawidłowy. Jak zasądził Sąd Apelacyjny, w związku z tym, że mechanizm indeksacji nie jest słuszny, a kredyt został udzielony w złotówkach, nie funkcjonuje żadna podstawa do aneksowania umowy, gdzie celem przewalutowania jest spłata kredytu we Frankach Szwajcarskich. Sąd Apelacyjny zaznaczył również, że omawiany kredyt jest zobowiązaniem złotówkowym. W związku z tym bez zastosowania mechanizmu indeksacji powinien być spłacany w złotówkach. Jeżeli mieszkasz w Olsztynie, odwiedź do kancelarii radcy prawnego oferującej pomoc frankowiczom w Olsztynie

Przeczytaj również w kategorii: Prawo i podatki

Porady prawne online są nową porad prawnych
Prawo i podatki
Porady prawne to nowoczesne rozwiązanie dla osób ,którzy chcą, chcących, pragnących zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne.

Ile czasu oczek...

Wszyscy radcowie prawni winni dbać o wizerunek osobisty jak i swojego biura.
Prawo i podatki
Kancelaria adwokacka to miejsce kojarzące się z prestiżem. Często w prestiżowej dzielnicy, w zadbanym budynku, przy ulicy która dobrze się koj...