Wpisy SEO

Wpisy SEO

artykuły reklamowe


Kredyt w walucie obcej - co powinno się zrobić ?

Prawo i podatki


W październiku Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł prawomocny wyrok w sprawie kredytu udzielonego we Frankach Szwajcarskich udzielonego przez Getin Noble Bank. W tej sprawie pomocy frankowiczom Gdańsk udzielał profesjonalista. Wyrok okazał się pozytywny dla kredytobiorców. Wyrok sądu wskazuje na odmienną, trzecią drogę rozumowania w tym przypadku. Obok zasądzenia o pełnej nieważności kredytu we Frankach Szwajcarskich i potraktowania kredytu, jako zobowiązania w złotówkach ze stawką procentową LIBOR, istnieje trzecia możliwość – mianowicie, możliwe jest uznanie kredytu, jako kredytu w złotówkach bez oprocentowania. Mowa o sprawie odwołania od postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie gdzie w pierwszej instancji kredytobiorcy domagali się zasądzenia całych rat w PLN i CHF oraz o ustalenie nieważności umowy. Sąd podjął decyzję o oddaleniu roszczenia o kwotę w Polskich Złotych, gdyż jego kwota była mniejsza niż kwota udzielonego kredytu w złotówkach. Jednocześnie zasądził roszczenie we Frankach Szwajcarskich, i ustalił nieważność umowy. Kredytobiorcy nie skorzystali z możliwości składania apelacji w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego roszczeń w złotówkach. Bank z kolei, złożył apelację od wyroku nieważności kredytu i od decyzji dotyczącej roszczenia w walucie Franka Szwajcarskiego. Tym też zajął się Sąd Apelacyjny w Warszawie. Biorąc pod uwagę wszystkie zarzuty w opisanej sprawie, Sąd zasądził, iż kredytobiorcy wygrali sprawę w 68%. Sąd Apelacyjny przypominając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku w tzw. polskiej sprawie frankowej zasądził, że umowy nie można uzupełniać kursem rynkowym bądź kursem średnim. Dlatego też tak ważna jest pomoc frankowiczom. Dodatkowo, mechanizm indeksacji, jako wystawiający kredytobiorcę na ryzyko kursowe w stopniu nieograniczonym, jest niezgodny z prawem. Jak zawyrokował Sąd Apelacyjny, w związku z tym, że mechanizm indeksacji nie jest prawidłowy, a kredyt został udzielony w złotówkach, nie funkcjonuje żadna podstawa do przewalutowania umowy, gdzie celem przewalutowania jest spłata kredytu we Frankach Szwajcarskich. Sąd Apelacyjny orzekł również, że omawiany kredyt jest zobowiązaniem złotówkowym. W związku z tym bez zastosowania mechanizmu indeksacji powinien być spłacany w złotówkach. Jeśli przebywasz w Olsztynie, udaj się do kancelarii radcy prawnego oferującej pomoc frankowiczom w Olsztynie

Przeczytaj również w kategorii: Prawo i podatki

Kredyt w walucie obcej - co powinno się zrobić ?
Prawo i podatki
W październiku Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł prawomocny wyrok w sprawie kredytu udzielonego we Frankach Szwajcarskich udzielonego przez Getin N...
Frankowicze posiadają sprzymierzeńców w kancelariach prawnych.
Prawo i podatki
Znaczna ilość osób które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich znalazło się na skutek wahań kursowych w ciężkiej sytuacji. Nie możn...