Wpisy SEO

Wpisy SEO

artykuły reklamowe


Komu powinny być dedykowane ciekawe szkolenia prawne online

Biznes i finanse


Czy miałeś poczucie, że nie idziesz do przodu, że nie idziesz w tym kierunku, który wybrałeś a być może nie masz właściwych kompetencji w tym co robisz? Czy dni uciekają Tobie godzina za godziną, tydzień za tygodniem i odczuwasz stracony czas? Może należy to zmienić !

Ciekawe Szkolenia prawne dla firm

Szkolenia prawne online dla firm to szkolenia przeznaczone nie tylko dla właścicieli firm, zarządów spółek akcyjnych czy kadry kierowniczej. Szkolenia prawne online to także dobre szkolenia dla sprzedawców oraz pracowników niższego szczebla, pozwalające na rozwój osobisty tego właściciela firmy, czy członków zarządu. Jakich tematów dotyczą nasze szkolenia? Szkolenia prawne dla firm dotyczą całego zakresu związanego z działalnością przedsiębiorstwa. Na przykład do tego zakresu możemy zaliczyć:
 • Tworzenie umów handlowych na poziomie B2B i B2C
 • Instytucję rękojmi w prawie polskim
 • Zabezpieczanie umów handlowych
 • RODO dla pracowników i pracodawców
 • Obowiązki MAR dla spółek notowanych na giełdzie
 • Konstruowanie umów cywilnoprawnych w relacjach B2B i B2C

  Dzięki szkoleniom z zakresu sztuki konstruowania umów handlowych B2B i B2C zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy nabędą wiedzę jak należy przygotowywać tego typu umowy handlowe, jakie są względne i bezwzględne warunki tego rodzaju kontraktów, jakie mogą być sankcje za nienależyte wykonanie wskazanych obowiązków w kontraktach, w jaki sposób zabezpieczyć w sposób właściwy umowę handlową b2b i b2c, a także jakie zapisy i klauzule muszą pojawić się w tego rodzaju umowie aby później ułatwione było rozstrzyganie sporów pomiędzy stronami. Po zdobyciu wiedzy na tego rodzaju szkoleniu, każda osoba przygotowująca umowę handlową będzie posiadała wiedzę na które zapisy umowy powinna zwracać uwagę i jakie zagrożenia mogą za sobą nieść poszczególne jej zapisy.

  Rękojmia w prawie polskim

  Szkolenie prawne dotyczące rękojmi w prawie polskim jest ciekawym szkoleniem i ma za swoją funkcję poszerzenie wiedzy o tej instytucji wśród pracowników, pracodawców, i menadżerów. W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym jest rękojmia, w jakich przypadkach ma zastosowanie, czy można ją wyłączyć w umowach oraz które warunki należy spełnić aby zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.