Wpisy SEO

Wpisy SEO

artykuły reklamowe


Jakie informacje należy aktualizować w CRBR

Prawo i podatki


Firmy podlegające obowiązkowi wpisu do CRBR powinny także do aktualizacji ich danych w tym rejestrze. Brak aktualizacji może spowodować nałożenia kary pieniężnej na taki podmiot.

Kto jest zobowiązany do wpisu do CRBR ?

Ustawodawca zobowiązał następujące firmy do dokonywania wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych :
 • spółki jawne
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  proste spółki akcyjne
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  Brak wpisu informacji w takim rejestrze może spowodować nałożenie na ten podmiot wysokiej kary pieniężnej.
  O konieczności aktualizacji tych danych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne przeczytasz na portalu prawospolekhandlowych.pl

 • Przeczytaj również w kategorii: Prawo i podatki

  COVID-19 spowoduje wzrost ilości rozwodów bez orzeczenia winy ?
  Prawo i podatki
  Małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, nie za każdym razem potrafią porozumieć się. Czasami zdarza się, że zatracają wspólne...
  Jakie informacje należy aktualizować w CRBR
  Prawo i podatki
  Firmy podlegające obowiązkowi wpisu do CRBR powinny także do aktualizacji ich danych w tym rejestrze. Brak aktualizacji może spowodować nałoże...